PORTRETY
tomasz-gugala.jpg

TOMASZ GUGAŁA (1987)

Tomasz Gugała, ur. 11 lipca 1954 r. w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Transportu (1980), 1982 magisterium; studia podyplomowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Akademii Górniczo-Hutniczej (2003).

1980–1982 kolejno: stażysta, dyżurny ruchu, zawiadowca stacji, kierownik Rejonowego Biura Wagonowego na stacjach PKP Kraków Płaszów, Krzeszowice, Łuczyce, Swoszowice, Kraków Batowice, Kraków Główny Towarowy.

VII –VIII 1980 inicjator prób zorganizowania w Stacji Kraków Płaszów akcji poparcia dla strajkujących kolejarzy i stoczniowców (w VIII wraz z Pawłem Miśkowcem); VIII/IX 1980 współorganizator Komitetów Założycielskich w stacjach: Kraków Płaszów, Krzeszowice, Swoszowice, Kraków Batowice i w Drukarni Kolejowej; współzałożyciel Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy przy DOKP Południe; wspierał działalność „S”, w ramach OKPK wynegocjował porozumienie ws. stażystów/absolwentów wyższych uczelni.

13 XII 1981 inicjator próby strajku w Stacji Kraków Płaszów, nast. kolporter własnoręcznie wytworzonych ulotek. 13 I 1982, podczas przesłuchania, odmówił podpisania tzw. lojalki, w dzień później pozbawiony funkcji zawiadowcy stacji, a w z końcem 1982 r. roku rozwiązano umowę o pracę. 1982–1989 inicjator, organizator i kierujący podziemnym Wydawnictwem Myśli Nieinternowanej, w ramach którego wydawał (we współpracy m.in. z Władysławem Krzekiem-Lubowieckim, Elżbietą Jakubiec (Krzek-Lubowiecką), Marią Sowińską, Wiesławem Wazlem, Ireną Molasy, Wiesławem Enzingerem, Józefem Smagą, Leszkiem Książkiem, Adamem Wątorem, Andrzej Dudą-Dziewierzem, Małgorzatą Semkowicz, Ewą Gaczoł, Jadwigą Salij i in.) pisma: miesięcznik „Myśli Nieinternowane” (redaktor nacz., autor), dwutygodnik „Sygnał” (współredaktor, redaktor nacz., autor) we współpr. z Teresą Życzkowską, miesięcznik „Krecik” wraz z Haliną Danilczyk, Markiem Rożynkiem, Piotrem Semkowiczem, Antonim Wiatrem, Andrzejem Tatkowskim, kwartalnik „Alternatywy” wraz z Andrzejem Chwalbą, Tomaszem Gąsowskim, tygodnik „Krakowski Czas” wraz z Maciejem Szumowskim, książki, m.in. Józefa Smagi Lekcja Aleksandra Sołżenicyna (1983), Krótka historia Związku Radzieckiego (1984), Andrzeja Kastory Komuniści na Węgrzech: 19451956 (1985), Andrzeja Piastowskiego Kalendarium katyńskie (1985), Kalendarium stosunków sowiecko-niemieckich w latach 19391941 wg Aleksandra Bregmana Najlepszy sojusznik Hitlera (1985), Włodzimierza Wołyńskiego (ps.) Wspomnienia Karpatczyka (1986), L. Lubina (ps.) Historia dla szkół: Fałsze – mity – polemiki (1986), Komuniści we wsi polskiej 1944-1986 (1988), tomiki poezji, ulotki, druki okolicznościowe oraz zlecone przez struktury podziemne, m.in. pisma „Hutnik”, „Myśli Głodujących”, „Dzień”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Pracowników Służby Zdrowia Regionu Małopolska”, „Niepodległość” (LDPN); drukarnie zlokalizowano m.in. w Mogilanach, Borku Fałęckim, przy ul. Kalwaryjskiej i Strzelców oraz w Wieliczce (drukował m.in. z Adamem Wątorem, Leszkiem Książkiem, Władysławem Krzekiem, Jakubem Rzeszutem, Ryszardem Kantorem, Leszkiem Lipnickim, Lechem Kołodziejczykiem); organizator (w ramach WMN) ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych (m.in. „40 lat później”), komórki badania opinii publicznej (we współpr. z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1984 pomiar frekwencji w wyborach do Rad Narodowych), tzw. sekcji kontrwywiadu (nasłuch częstotliwości milicyjnych), 1984–1988, w ramach podziemnego uniwersytetu, wykładów dla licealistów z ekonomii, socjologii, historii, politologii, organizacji i zarządzania, prawa (we współpr. z Anną Okońską-Walkowicz z „S” nauczycielskiej, Józefem Smagą, Andrzejem Chwalbą, Tadeuszem Syryjczykiem, Mirosławem Dzielskim, Andrzejem Buczkowskim), własnych struktur kolportażowych (wraz z Ewą Gaczoł i Wiesławem Enzingerem, Jadwigą Salij, Stanisławem Kwaśniewskim oraz we współr. z SW we Wrocławiu), biblioteki wydawnictw niezależnych prowadzonej przez Elżbietę Jakubiec-Krzek (kolejno przy ul. Wiśniowej, ul. Kurczaba, ul. Szlak, w klasztorze ss. Wizytek przy ul. Krowoderskiej) działającej gł. na potrzeby podziemnego uniwersytetu, stypendium naukowego z zakresu elektroniki; współtwórca i producent (wraz z Leszkiem Książkiem, Wiesławem Wazlem, Władysławem Krzekiem, Adamem Wątorem, Andrzejem Dzięgą, Stanisławem Nowakiem) offsetowych maszyn drukarskich na potrzeby WMN, SW we Wrocławiu i „Hutnika”; organizator, uczestnik akcji ulotkowych (automatyczne wyrzutnie ulotek) i plakatowych, pomocy represjonowanym i ich rodzinom (wraz z Krystyną Wazl). W 1982 kierownik Sekcji Szkolenia, nast. Ośrodka Szkolenia w Polskim Związku Motorowym; w 1983 instruktor nauki jazdy w LOK; 1983–1984 kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Spółdzielczości Pracy, zwolniony bez podania przyczyny; 1985–1988 kierownik Działu Transportu UJ, po odmowie współpracy z SB i bezpodstawnych zarzutach kontroli wewnętrznych i IRCh-y zwolniony (mimo odwołania się do Sądu Pracy i korzystnego wyroku władze UJ odmówiły przywrócenia). 1 V 1985 inicjator próby zakłócenia oficjalnych obchodów na Rynku Głównym; 1986–1993 prowadził klub fotograficzny przy SM Widok na os. Dąbie; 1987/1988–1989 współorganizator, animator Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski zawartego w kościele oo. Pijarów w Krakowie, współorganizator, uczestnik manifestacji rocznicowych w Krakowie, m.in. 11 XI i 29 II 1988 w Juszczynie (we współpr. z ks. Adolfem Chojnackim). Wielokrotnie przesłuchiwany, 20-22 XII 1986 zatrzymany, rewizja w drukarni i mieszkaniu (także u rodziców), 1987 i 1988 skazany przez Kolegia ds. Wykroczeń na kary grzywny, 1987–1992 próba represjonowania orzeczeniem karno-skarbowym za niezgłoszenie działalności podziemnego wydawnictwa do opodatkowania; w 1988 wygrał proces z powództwa cywilnego (o naruszenie dóbr osobistych) przeciwko WUSW w Bielsku-Białej (pozew złożył po bezprawnym zatrzymaniu w Juszczynie przez funkcjonariuszy SB). 1988–1990 prace dorywcze, brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. W 1988 inicjator, organizator, redaktor nacz., autor pisma „Szaniec” występującego m.in. przeciwko „Okrągłemu Stołowi”.


Wyciąg z biogramu opracowanego przez Sławomira Chmurę (IPN) dla „Encyklopedii Solidarności”

 

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej x